EMİN TEKSTİL üst yönetimi ve çalışanlarıyla birlikte,

     ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2015'in prensiplerini ve şartlarını yerine getirerek Kalite Yönetim Sistemi ve Entegre Yönetim Sistemi'nin uygunluk yükümlülükleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
     
Bu çerçeve de; EMİN TEKSTİL tüm çalışanları, hammadde alımından, ürünün son kullanıcıya iletilmesi sürecindeki tüm aşamalarda çevre kirliliğini önlemek ve/veya ortadan kaldırmak için ilgili gerekli alt yapıya sahiptir.


Kalite Politikamız

 " Tam müşteri memnuniyetini sürekli sağlamak " amacıyla;
 • Ürünlerimizde ve hizmetimizde yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında teslim koşullarını sağlamayı,
 • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Kalite Yönetim Sisteminin ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanların motivasyonunu artırmayı, her konuda katılımlarını sağlamayı, niteliklerini artırmak için eğitmeyi,
 • Yaşamaya değer, çocuklarımıza bırakabileceğimiz ve onur duyabileceğimiz bir çevreye katkıda bulunmayı taahhüt eder.

Çevre Politikamız

     EMİN TEKSTİL tüm çalışanları, ham madde alımından, ürünün son kullanıcıya iletilmesi sürecindeki tüm aşamalar da çevre kirliliğini önlemek ve/veya ortadan kaldırmak ile ilgili gerekli alt yapıya sahiptir.
     Çevre bilincini artırmak ve çevre kirliliğini minimize etme için Üst Yönetim aşağıdaki konularda çalışmalar yapacağını taahhüt eder.
 • Çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları korumak ve Entegre Yönetim Sistemini iyileştirmek için sürekli eğitimi
 • Çevre farkındalığının sürekli yaratılmasını
 • Daha küçük çevresel ayak izine sahip yeni materyallerin araştırılması ve tehlike atık yönetiminin iyileştirilmesini
 • Yenilenemez enerji tüketiminin azalması ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesini
 • Kuruluşun bağlamından doğal faaliyetleri
 • Mevzuatlar yasal şartlar doğrultusunda uygunluk yükümlükleri yerine getirilmesi
 • Çevre kirliliğini azaltmak, bozulmayı ve çevreye zararı önlemek için çevre prosedürlerinin uygulanması
 • Su,toprak,hava ve biyoçeşitlilik üzerindeki ters etkinin azaltılmasını
 • Bağlam, ilgili taraflar ve çevre boyutlarını dikkate alarak hedef belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için programlar yapmayı taahhüt eder.

     Üst Yönetim Çevre Politikası'nı kuruluşta veya kuruluş adına çalışan tüm kişilere duyurmak ve halka açık hale getirmekten sorumludur.

X