ÇEVRE

Emin Tekstil;

    Atıksu Arıtma Tesisi; Fiziksel Arıtma, Biylojik Arıtma ve Kimyasal Arıtma olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.Bu proseslerle atıksuların arıtımı sağlanarak doğal kaynakların kirlenmesi  önlenmekte , kirlilik parametrelerin biyobozunurluğa  ve canlı yaşamına olan zararlı etkileri ortadan kalkmaktadır.Sürdürülebilir temiz bir çevrenin  gelecek nesillere bırakılabilmesi amacı doğrultusunda çalışmalarını yapmaya devam etmektedir.
    Ayrıca firmamız çıkan atıkların  tehlikeli- tehlikesiz ayrımı ve kaynağında ayrı toplanması , ayrı depolanması, lisanslı araçlarla yetkili bertaraf ve geri dönüşüm firmalarına gönderilmesi ve bertarafın yapılmasına kadar olan sürecin takibini sağlayarak çevre kazalarından korunmaya da dikkat etmektedir.

Geri Kazanım;
    
   İşletmemizin; Merserizasyon Prosesi’nden gelen kostikli (alkali) suların Kostik Geri Kazanım Tesisi ‘ nde %60 ‘ı geri kazanılmakatadır.Böylelikle satın alınması gereken kostik miktarı %60 oranında düşmektedir.Ayrıca kostik PH arttırıcı etkiye sahip olduğundan biyolojik arıtma bakterilerinin yaşamsal faaliyetlerini etkilemekte ve Kostik Geri Kazanım Tesisi sayesinde biyolojik arıtma bakterilerinin uygun PH aralığını düzenleyen sülfürik asit sarfiyatını da azaltmaktadır. Ayrıca tüm bacalarımızda ekonomizer bulunmaktadır.

    ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) çerçevesinde  yasal mevzuatlar , ulusal standartlar , çevre bilinci doğrultusunda  doğal kaynakalarımızı koruyan, teknolojiyle birlikte enerji verimliliğini sağlayan çevre dostu firma olmak hedeflerimiz arasındadır.

X